Pozostałe kursy • Limspaw

Kurs alpinizmu przemysłowego

Cel kursu:

 • możliwości instalacji rusztowań na dowolnych wysokościach i w trudno dostępnych miejscach
 • łatwość i szybkość w konstruowaniu „rusztowań i układów linowych” umożliwiających pracę
 • uniknięcie kosztownego wynajmu specjalistycznych urządzeń do budowy rusztowań oraz skrócenie czasu montażu
 • malowanie elewacji budynków, hal fabrycznych
 • wymiana i naprawa instalacji odgromowych
 • wymiana, czyszczenie i naprawa rynien
 • montaż i serwis reklam
 • usuwanie zagrożeń (np. strącanie sopli, nawisów, odpadającego tynku, itp.)
 • mycie elewacji szklanych
 • arborystyka
 • inne nietypowe prace

Kursu uprawniający do wykonywania wszelkich prac na wysokości oraz miejscach trudnodostępnych z zastosowaniem technik wysokościowych i sprzętu alpinistycznego.

Program kursu

Część teoretyczna:

 • zasady bezpieczeństwa w pracy na wysokości
 • BHP wraz z przepisami i normami
 • teoria asekuracji i zasady budowy stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych
 • omówienie sprzętu do pracy (rodzaje uprzęży, kaski, lonże i absorbery energii, przyrządy zjazdowe, przyrządy autoasekuracyjne i zaciskowe)

Część praktyczna:

 • nauka węzłów stosowanych w pracach na wysokości
 • budowa stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych
 • autoasekuracja
 • zjazdy na linie
 • zjazdy w ławce
 • techniki podchodzenie po linie
 • przepinki
 • poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych
 • autoratownictwo – opuszczanie poszkodowanego, wyciąganie poszkodowanego na stanowisko
[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”22″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorczość

Ogólne zasady prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Po ukończonym szkolenia otrzymujesz zaświadczenie o ukończonym kursie według Ministra Edukacji Narodowej.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”23″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Szkolenia komputerowe

Podstawy obsługi komputera

Przygotujemy Cię do pracy na stanowisku wykorzystującym obsługę komputera z uwzględnieniem szczegółowych wymogów mogących się pojawić w miejscu przyszłej pracy.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”24″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Kurs obsługi kos spalinowych

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonywających prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp.

Cel kursu:

Przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Warunki przyjęcia na seminarium:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia
[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”25″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy, itp.

Cel kursu:

Przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Warunki przyjęcia na seminarium:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”26″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Kurs magazyniera

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przyuczenia do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera – logistyka oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie: organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie, obsługa komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych.

Program szkolenia:

 • Przepisy i normy w magazynowaniu
 • Organizacja gospodarki magazynowej
 • Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
 • Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
 • Wydawanie towarów z magazynu
 • Zapasy cel i funkcja zapasów
 • Nowoczesne metody gospodarowania zapasami
 • Systemy ewidencji zapasów

Zapraszamy na szkolenie!

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”27″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej
X