Uprawnienia UDT • Limspaw

Podesty ruchome

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi Podestów ruchomych.

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych dzielimy na dwie grupy, stosownie do rodzaju maszyny, której dotyczą. W tym miejscu należy wymienić uprawnienia IP, na podesty samojezdne, oraz IIP, dające możliwość obsługi podestów stacjonarnych.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”17″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Szkolenie na suwnice

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic.

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

II S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
I S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”18″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Szkolenia operatorów żurawi HDS

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskanie kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych„HDS”.

Kurs kończy sie egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849).

Szkolenie kończone jest egzaminem państwowym, który odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”19″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Szkolenie operatorów ładowarek teleskopowych

Cel szkolenia:

 • uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych specjalizowanych (ładowarek teleskopowych)
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych
 • zyskanie nowych uprawnień i uzyskanie nowego zawodu

Program szkolenia:

 • przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
 • typy wózków jezdniowych specjalizowanych
 • budowa wózków jezdniowych
 • czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
 • czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
 • czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
 • praktyczna nauka jazdy ładowarką teleskopową
[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”20″]
Styczeń 24, 2018
Czytaj dalej

Szkolenia operatorów wózków jezdniowych

Operator wózka widłowego z certyfikatem na wszystkie typy wózków (spalinowe, elektryczne, gazowe). Szkolenie przygotowuje uczestników do pracy oraz obsługi wózka widłowego. Uprawnienia są bezterminowe, honorowane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Certyfikat który otrzymujesz również uprawnia do bezpiecznej wymiany butli gazowej.

Po skończonym kursie organizujemy w naszych ośrodkach egzaminy UDT.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”21″]
Styczeń 23, 2018
Czytaj dalej
X