Uprawnienia UDT

Ładowarki teleskopowe • Limspaw

Ładowarki teleskopowe

Szkolenie operatorów ładowarek teleskopowych

Cel szkolenia:

 • uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych specjalizowanych (ładowarek teleskopowych)
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych
 • zyskanie nowych uprawnień i uzyskanie nowego zawodu

Program szkolenia:

 • przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
 • typy wózków jezdniowych specjalizowanych
 • budowa wózków jezdniowych
 • czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
 • czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
 • czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
 • praktyczna nauka jazdy ładowarką teleskopową
[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”20″]
X