Pozostałe kursy

Magazynier • Limspaw

Magazynier podczas pracy

Kurs magazyniera

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przyuczenia do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera – logistyka oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie: organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie, obsługa komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych.

Program szkolenia:

  • Przepisy i normy w magazynowaniu
  • Organizacja gospodarki magazynowej
  • Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
  • Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
  • Wydawanie towarów z magazynu
  • Zapasy cel i funkcja zapasów
  • Nowoczesne metody gospodarowania zapasami
  • Systemy ewidencji zapasów

Zapraszamy na szkolenie!

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”27″]
X