Uprawnienia UDT

Podesty ruchome • Limspaw

Podest ruchomy

Podesty ruchome

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi Podestów ruchomych.

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych dzielimy na dwie grupy, stosownie do rodzaju maszyny, której dotyczą. W tym miejscu należy wymienić uprawnienia IP, na podesty samojezdne, oraz IIP, dające możliwość obsługi podestów stacjonarnych.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”17″]
X