Uprawnienia UDT

Wózki jezdniowe • Limspaw

Wózek jezdniowy

Szkolenia operatorów wózków jezdniowych

Operator wózka widłowego z certyfikatem na wszystkie typy wózków (spalinowe, elektryczne, gazowe). Szkolenie przygotowuje uczestników do pracy oraz obsługi wózka widłowego. Uprawnienia są bezterminowe, honorowane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Certyfikat który otrzymujesz również uprawnia do bezpiecznej wymiany butli gazowej.

Po skończonym kursie organizujemy w naszych ośrodkach egzaminy UDT.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”21″]
X