Uprawnienia UDT

Żurawie HDS • Limspaw

Żuraw HDS

Szkolenia operatorów żurawi HDS

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskanie kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych„HDS”.

Kurs kończy sie egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849).

Szkolenie kończone jest egzaminem państwowym, który odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

[add_eventon_fc grid_ux=”1″ event_type=”19″]
X